Rungsted Bådelaug

Spørgeskema? Klik her!

Bådelauget er bådejernes "grundejerforening". Som den eneste organisation i Hørsholm tager vi bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

Hørsholm Kommune har ”hjemtaget havnen” per 1. juli 2015. Vi holder skarpt øje med hvad fremtiden bringer, og vi opfordrer dig til at blive medlem af Rungsted Bådelaug.

tirsdag den 28. marts 2017

Referat af generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i RBL den 14. marts 2017 på Rungsted Skole.

1) Dirigent
TV bød velkommen og foreslog HH, som blev valgt ved akklamation. Dirigenten konstaterede GF varslet korrekt, og dermed lovlig.

2) Beretning
Bestyrelsens beretning ved TV blev godkendt ved akklamation.

3) Regnskaber
Regnskaberne blev forelagt af JA, og de blev uden spørgsmål godkendt ved akklamation.

4) Budget
Budgettet blev forelagt af JA, og det blev godkendt ved akklamation.

5) Kontingent
JA foreslog på bestyrelsens vegne kr250/år, og det blev godkendt ved akklamation.

6) Indkomne forslag
Ingen.

7) Valg af bestyrelse
TP og KE ønskede ikke genvalg. TM stiller op. Bestyrelsen blev valgt med akklamation, og den består herefter af følgende personer:

TV Tom Vendelbo
JA Jette Ankerstjerne
TM Troels Moe
NP Niels Prip
EH Esper Høy
NM Nicolai Møller-Andersen

8) Revisor og Suppleant
NP blev valgt som foreløbig revisor.

9) Eventuelt
NP Orienterede om havneudvidelsen.
NM Orienterede om websiden.
TV Sagde tak til KE for indsatsen.


Dirigenten sagde tak for i aften, og TV sagde tak for god ro og orden til de tilstedeværende.Navne:

EH Esper Høy
HH Hans Hornemann
JA Jette Ankerstjerne
KE Karsten Eckert
NM Nicolai Møller-Andersen
NP Niels Prip
TM Troels Moe
TP Torben Petersen
TV Tom Vendelbo

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar