Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

tirsdag den 20. juni 2017

Rungsted Havn forslag til ny indsejling

Sammenfatning af brev til Havnebestyrelsen.

Rungsted Havns bestyrelse har udarbejdet forslag til en ny indsejling. Forslaget er baseret på nogle foreløbige undersøgelser udarbejdet af Dhi. (Institut for vand og miljø).

Baggrunden for forslaget er, at nogen synes at der er lidt for megen bølgeuro i yderhavnen der generer de 7 både som har plads her.
Forslag 1 og 1A

Rungsted Bådelaugs synspunkt er:

Hvis der skal bygges en ny indsejling: Så skal løsningen tage hensyn til sejlerne både brugsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og økonomisk.

Rungsted Bådelaug har gennemgået projektmaterialet, dels en rapport fra Dhi
dels to tegninger 1 og 1A der viser den nye indsejling. Vi har på denne baggrund sendt et brev med omfattende kommentarer og kritik til havnebestyrelsen. Se link til brev nedenfor.

Forslaget indebærer store gener og risici for sejlerne ved ind og udsejling.

Rungsted Bådelaug kan ikke anbefale projektet, som er ufuldstændigt undersøgt, idet alternative løsninger ikke er vurderet.

I en meget skrabet udgave vil den nye indsejling koste min. kr. 10 mil. Men projektet vil i realiteten formodentlig ende på omkring kr. 20,0 mil. Penge som sejlerne skal betale; Ingen andre betaler noget.

Rungsted Bådelaug mener at det er urimeligt og uholdbart at et flertal i Rungsted Havns bestyrelse (flere uden havneplads) presser dette projekt igennem udenom sejlerne.

Se hele ordlyden af Rungsted Bådelaugs brev til Havnebestyrelsen nedenfor.

Brev til Havnebestyrelsen.