Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

fredag den 3. september 2021

Mere om havneudvidelsen

Havnebestyrelsen har udsendt en illustration som oplæg til en udvidet Rungsted Havn.

Rungsted Bådelaug vil på baggrund af denne, gerne oplyse vore medlemmer hvad vi synes er væsentligt i forbindelse med udvidelsen af havnen. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at give deres mening til kende.

Udgangspunktet for vore kommentarer er den illustration, som er at finde på havnens hjemmeside og som er vist på selve havnen.

Vi opfatter denne illustration som en meget overordnet og foreløbig ideskitse, som kun i meget begrænset omfang foreslår en mulig løsning på punkt 1- 20 som vist på illustrationen. Vi har forståelse for dette på nuværende tidspunkt, men det er klart at i takt med at tegningen af havnen bliver mere konkret, forventer vi at blive inddraget med kommentarer forslag mv.

Vi har tidligere oplyst om de første 3 overordnede punkter som RB mener er væsentlige i forbindelse med udbygningen af havnen. Hermed kommer så de næste 3 punkter (punkt 4,5,6). Vi modtager meget gerne forslag, ideer og kommentarer fra vore medlemmer. Så bare fyr løs til: bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk


4. Der skal sikres gode ud og indsejlingsforhold for alle fartøjer. Det gælder navnlig for sejlbåde uden motor.

5. Der skal sikres gode manøvreforhold i havnebassiner mellem broer, således at indsejling og udsejling kan foretages forsvarligt for sejl i alle vindretninger.

6. Der skal sikres gode forhold for optagning og søsætning af både, samt isætning og optagning af master. Traveliften er en flaskehals, så det skal sikres at både under 5 ton kan optages med havnens kran med og uden centerløft. Generelt ønsker vi at åbne op for øget konkurrence på optagning og flytning og søsætning af både således at ShipShape ikke de facto har monopol på dette.