Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

mandag den 21. november 2022

Rungsted Baadelaug stiller spøgsmål til drøftelse og besvarelse på årets orienteringsmøde.

Rungsted Baadelaugs Spørgsmål til RH’s bestyrelse ved orienteringsmødet 28112022.

1 Vi har forstået:

A) - at havneudvidelsen først forventes igangsat 2026.

 • Hvor lang en byggeperiode forventes, førend de 150 - 200 nye pladser (ca. 10.000 m2) kan tages i brug?

B) - at mindst 80% af de nye pladser skal være forpligtende reserveret førend arbejdet sættes i værk.

 • Hvordan agter RH at sikre denne forpligtende reservering?
 • Betaling af depositum, bankgaranti eller andet?
 • Hvor tidligt skal de 80% være på plads?


2 Inden arbejdet påbegyndes skal projektering, forundersøgelser, VVM, nabohøringer mm. være afklaret.

 • Hvem betaler?
 • Hvor meget? 
 • Hvornår? 
 • Og skal de 80% være på plads? Har kommunen optaget lån til dækning af denne del af processen?


3 Vedligehold af RH frem til 2026, f.eks. punktfundamenter og faste broer langs den del af molerne, som ikke bliver berørt af udvidelsen.

 • Vil det blive udført inden 2026?
 • Hvordan finansieres det?


4 Vil trafik- & parkeringssanering blive igangsat inden 2026?

 • Vil arbejdet med revidering af grundlejekontrakter på RH blive fortsat. Hvor langt er det nået d. d.?


5 Vi har forstået, at RH forpligter sig til (en del af et kommunalt lån) DKK 60 mill. 0,5 % p.a. i 25 år. Hvis renten stiger, skal hovedstolen mindskes proportionalt, således, at RH’s årlige afdrag forbliver uændret, konstant DKK 2.559.111,-. Hørsholm Kommune skal dække det manglende provenu. 

 • Er dette korrekt forstået?


6 Ref.: mail besked fra RH ma 24-10-2022 09:28

Kære pladslejere,
 
Hvert år i november reguleres priserne på depositum og havneleje for den kommende sæson med nettoprisindekset for de 12 foregående måneder.
 
Da vi kan se at stigningen bliver højere end normalt, vi vil gerne informere jer i god tid.  Vi forventer desværre en stigning på omkring 10% for sæson 2023/24. Det skyldes især prisstigninger på energi, vandforsyning, råvarer som stål og træ samt dagrenovation.
 
Vi ønsker alle et godt efterår og takker for en god sæson på havnen.
 
Med venlig hilsen
Havnekontoret

Vore spørgsmål:

 • Hvordan har man beregnet de ”omkring 10%”?
 • Hvis en beregning af nettoprisindekset i kommende perioder er faldende, vil priserne så blive reguleret nedad?