Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

onsdag den 21. november 2018

ÅRSMØDE FOR RUNGSTED HAVN

Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, torsdag den 29/11-18 kl. 1900

I henhold til ”Vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn” §4.2, inviterer havnens bestyrelse hermed til årsmøde:

Havnebestyrelsen skal hvert år i november måned afholde et årsmøde med adgang for offentligheden, hvortil havnens bådpladslejere, alle søsportsklubber, erhvervsforening og disses medlemmer kan fremsende emner til drøftelse. Der kan ikke træffes beslutninger på mødet.
  1. Velkomst
  2. Sådan gik året 2018
  3. Det sker i året 2019
  4. Resultatopgørelse 2018 (estimeret)og budget 2019
  5. Brugerundersøgelse blandt bådpladslejere
  6. Status bestyrelses projekter
  7. Spørgsmål/emner fra pladslejere, søsportsklubber og erhvervsforening

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Rungsted Havn