Rungsted Bådelaug

Spørgeskema? Klik her!

Bådelauget er bådejernes "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

Hørsholm Kommune har på et tvivlsomt grundlag ”hjemtaget havnen” per 1. juli 2015. Vi holder skarpt øje med hvad fremtiden bringer, og vi opfordrer dig til at blive medlem af Rungsted Bådelaug.

fredag den 3. september 2021

Mere om havneudvidelsen

Havnebestyrelsen har udsendt en illustration som oplæg til en udvidet Rungsted Havn.

Rungsted Bådelaug vil på baggrund af denne, gerne oplyse vore medlemmer hvad vi synes er væsentligt i forbindelse med udvidelsen af havnen. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at give deres mening til kende.

Udgangspunktet for vore kommentarer er den illustration, som er at finde på havnens hjemmeside og som er vist på selve havnen.

Vi opfatter denne illustration som en meget overordnet og foreløbig ideskitse, som kun i meget begrænset omfang foreslår en mulig løsning på punkt 1- 20 som vist på illustrationen. Vi har forståelse for dette på nuværende tidspunkt, men det er klart at i takt med at tegningen af havnen bliver mere konkret, forventer vi at blive inddraget med kommentarer forslag mv.

Vi har tidligere oplyst om de første 3 overordnede punkter som RB mener er væsentlige i forbindelse med udbygningen af havnen. Hermed kommer så de næste 3 punkter (punkt 4,5,6). Vi modtager meget gerne forslag, ideer og kommentarer fra vore medlemmer. Så bare fyr løs til: bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk


4. Der skal sikres gode ud og indsejlingsforhold for alle fartøjer. Det gælder navnlig for sejlbåde uden motor.

5. Der skal sikres gode manøvreforhold i havnebassiner mellem broer, således at indsejling og udsejling kan foretages forsvarligt for sejl i alle vindretninger.

6. Der skal sikres gode forhold for optagning og søsætning af både, samt isætning og optagning af master. Traveliften er en flaskehals, så det skal sikres at både under 5 ton kan optages med havnens kran med og uden centerløft. Generelt ønsker vi at åbne op for øget konkurrence på optagning og flytning og søsætning af både således at ShipShape ikke de facto har monopol på dette.

fredag den 20. august 2021

En helt ny vinkel på havneudvidelsen

 Fra Morten Bro Eriksen plads #1116 har vi fået følgende indlæg og kommentar til havneudvidelsen. Det er interessant læsning og en helt ny vinkling.


 Se indlægget - klik her!

tirsdag den 9. marts 2021

Om havneudvidelsen

 Havnebestyrelsen har udsendt en illustration som oplæg til en udvidet Rungsted Havn.


Rungsted Bådelaug vil på baggrund af denne, gerne oplyse vore medlemmer hvad vi synes er væsentligt i forbindelse med udvidelsen af havnen. Alle medlemmer er naturligvis velkommen til at give deres mening til kende. 

Udgangspunktet for vore kommentarer er den illustration, som er at finde på havnens hjemmeside og som er vist på selve havnen. 

Vi opfatter denne illustration som en meget overordnet og foreløbig ideskitse, som kun i meget begrænset omfang foreslår en mulig løsning på punkt 1- 20 som vist på illustrationen. Vi har forståelse for dette på nuværende tidspunkt, men det er klart at i takt med at tegningen af havnen bliver mere konkret, forventer vi at blive inddraget med kommentarer forslag mv.

 Vi skal her oplyse om de første 3 overordnede punkter som RB mener er væsentlige i forbindelse med udbygningen af havnen. Vi har mange flere punkter og de kommer efterfølgende. Vi modtager meget gerne forslag, ideer og kommentarer fra vore medlemmer. Så bare fyr løs.

Planchen

    1. Generelt mener vi at den udvidede havn i første omgang skal tage hensyn til sejlernes / bådpladshavernes behov og ønsker. Vi ønsker ikke en yderligere ”tivolisering” af havnens arealer. Sejlerne har deres naturlige gang på havnen, og det er vores opfattelse at kommunens øvrige borgere kommer på havnen for at opleve og se på sejlerlivet. Sejlerlivet er omdrejningspunktet for alt på havnen og skal derfor bevares - og det der gør det attraktivt at komme på havnen. 

 

RS Klubhus set fra benzinøen

    2. Der skal sikres plads til etablering af et klubhus til Rungsted Sejlklub. Rungsted Sejlklub er i dag uden klubhus, men er samtidig en sejlklub, der stadig øger sit medlemstal og vil inden for få år være den største sejlklub i Rungsted. Det er derfor af stor betydning at Rungsted Sejlklub, som er en lokal forankret sejlklub, får passende klubfaciliteter. 

Plantegning


    3. Trods kølige og solfattige somre har der flere gange i den nuværende havn været kraftige algedannelser i havnevandet specielt langs den sydlige mole. Vi har set det flere gange, at algerne har bredt sig til hele havnen bortset fra yderhavnen. Det er derfor vigtigt, at havnen udover havneindsejlingen har andre åbninger til sundet for at sikre tilstrækkelig vandudskiftning.