Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

tirsdag den 31. marts 2020

Generalforsamling udsættes

Rungsted Bådelaugs ordinære generalforsamling 2020, som var planlagt afholdt i slutningen af April udsættes indtil videre.

Bestyrelsens beretning samt regnskab og budget sendes per post til foreningens medlemmer.

Interesserede ikke – medlemmer kan rekvirere info materiale per e-mail tv@sms-gruppen.dk.

Følg med i vores arbejde via nyhedsbrev her fra siden eller direkte på Facebook.