Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

fredag den 21. juni 2019

Brev til Rungsted Havn

Rungsted Havn


Att.: Bestyrelsesformand Jørgen Thorsell
Cc.: Hørsholm Kommune v/ kommunaldirektør, Pernille Halberg Salamon.


Kære Jørgen Thorsell,

Jeg skriver til dig på vegne af Rungsted Bådelaug for at opfordre Rungsted Havn, dens bestyrelse og direktion til snarest at iværksætte de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som havnechefen, Anders Søderberg redegjorde for som værende absolut nødvendige, på havnens årlige orienteringsmøde på Rungstedgård i november 2018 – og om ikke at afvente en fremtidig evt. udvidelse af Rungsted Havn, da denne med det projekt der foreligger, jo nok har lange udsigter. Havnen trænger virkelig til en renovering og det er uansvarligt at udsætte det yderligere. Vi opfordrer havnebestyrelsen til at udvise rettidig omhu.

Som vi tidligere har påvist, er der den nødvendige plads i Havnens budget til at håndtere estimerede udgifter til vedligehold.

I det hele taget mener vi at havnebestyrelsens argument for havneudvidelsen, nemlig den lange venteliste ikke er korrekt begrundet.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det nemlig, at 82 (af dem der svarede) har behov for en plads inden for 2 år, dette tal stiger til 108 inden for 4 år, og til ca. 135 i årene fremover. Da kun under halvdelen af disse bor i kommunen, er det reelle behov kun henholdsvis 41, 54 og 68, hvilket dækkes af den årlige udskiftning på ca. 60 bådpladser. Der er således ikke behov for en havneudvidelse på baggrund af pres fra ventelisten.

Rungsted Havns bestyrelse præsenterede d. 25/3 et oplæg til Hørsholm Kommunalbestyrelse ”Stagnation eller visioner”, som indeholder mange vidtløftige udsagn, sammenstillinger og konklusioner. Se vores kommentarer til dette dokument på linket: http://www.rungsted-baadelaug.dk/ . Specielt om ventelisten, se slutningen af dette link ”Vedrørende Havneudvidelse” for en mere detaljeret begrundelse for at argumentet ikke er saglig begrundet.

Rungsted Bådelaug har tidligere bedt Rungsted Havn om aktindsigt i og om de havne-udvidelsesprojekter, som havnen lader udarbejde ved Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S Byplankonsulenter / Urban Planning Consultants Arkitekter MAA.

Det har Rungsted Bådelaug tidligere fået afslag på med den begrundelse, at Bådelauget ikke kunne anses som part i sagen. Afgørelse er anket til Ankestyrelsen, som d. 22/5/2019 meddelte at give os medhold i, at Hørsholm Kommunes afvisning af ansøgningen om aktindsigt ikke er lovligt begrundet.

På denne baggrund og også fordi, at du tidligere har tilkendegivet ’at hvis Ankestyrelsens svar gik havnen imod – så ville du give Bådelauget aktindsigt og anerkende, at Bådelauget har partsstatus’.

På denne baggrund beder Rungsted Bådelaug igen om aktindsigt.


M v h.


Tom Vendelbo
Rungsted Bådelaugtirsdag den 4. juni 2019

Om ventelisten

En nærlæsning af havnebestyrelsens rapport om udvidelsen af Rungsted Havn, specielt afsnittet om ventelisten, som havnebestyrelsen har valgt at "anvende som argument" for at bruge 120mio kroner på at udvide havnen: 

Den lange venteliste

Sidst i det sidste afsnit om venteliste står der: ”De må have svært ved at forstå, at blot fordi de er nye borgere i kommunen eller fordi de ikke tidligere har vist sejlinteresse, så skal de behandles ringere end de borgere, som har boet længere i byen.” Det er da klart, at jo senere man kommer på en venteliste, jo længere må man vente, det gælder da også for borgere der har boet længe i kommunen, så nye bliver overhovedet ikke behandlet ringere!

Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at knap 32% af de adspurgte har svaret, hvilket er oplyst til 269 svar. Af note 9 i dokumentet ”Rungsted Havn……” Fremgår det, at ventelisten i mange år har ligget på omkring 750 familier. Følgelig er der lidt procent problemer. 32% af 750 giver 240, hvis 269 svarer til 32%, så skulle ventelisten være på 840 – Hvad er det rigtige?

Endvidere fremgår det af note 9, at 330 af de 750 har postnummer i Hørsholm, hvilket svarer til 44%. Af spørgeundersøgelsen fremgår det, at 49% af de dem der har svaret har bopæl i Hørsholm, dette giver 132 familier. Disse to procentsatser er nogenlunde ens, hvilket betyder, at under halvdelen af dem der står på ventelisten er berettiget til en plads i havnen. (Efter de nuværende forhold).

Det fremgår også af note 9, at den årlige udskiftning af bådpladser nu er på 60 både.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 82 (af dem der svarede) har behov for en plads inden for 2 år, dette tal stiger til 108 inden for 4 år, og til ca. 135 i årene fremover. Da kun under halvdelen af disse bor i kommunen, er det reelle behov kun henholdsvis 41, 54 og 68, hvilket dækkes af den årlige udskiftning.

Man må gå ud fra, at dem der virkelig ønsker en plads i havnen også giver sig tid til at besvare spørgeundersøgelsen. Endvidere har 30% af dem der har svaret allerede en fast plads i en anden havn. Det kan således ikke være ventelisten der er argumentet for en udvidelse af havnen!

Denne tekst er endvidere indarbejdet i indlægget, som behandler rapporten i yderligere detaljer, nemlig dette: Vedrørende Havneudvidelse.