Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

fredag den 21. juni 2019

Brev til Rungsted Havn

Rungsted Havn


Att.: Bestyrelsesformand Jørgen Thorsell
Cc.: Hørsholm Kommune v/ kommunaldirektør, Pernille Halberg Salamon.


Kære Jørgen Thorsell,

Jeg skriver til dig på vegne af Rungsted Bådelaug for at opfordre Rungsted Havn, dens bestyrelse og direktion til snarest at iværksætte de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som havnechefen, Anders Søderberg redegjorde for som værende absolut nødvendige, på havnens årlige orienteringsmøde på Rungstedgård i november 2018 – og om ikke at afvente en fremtidig evt. udvidelse af Rungsted Havn, da denne med det projekt der foreligger, jo nok har lange udsigter. Havnen trænger virkelig til en renovering og det er uansvarligt at udsætte det yderligere. Vi opfordrer havnebestyrelsen til at udvise rettidig omhu.

Som vi tidligere har påvist, er der den nødvendige plads i Havnens budget til at håndtere estimerede udgifter til vedligehold.

I det hele taget mener vi at havnebestyrelsens argument for havneudvidelsen, nemlig den lange venteliste ikke er korrekt begrundet.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det nemlig, at 82 (af dem der svarede) har behov for en plads inden for 2 år, dette tal stiger til 108 inden for 4 år, og til ca. 135 i årene fremover. Da kun under halvdelen af disse bor i kommunen, er det reelle behov kun henholdsvis 41, 54 og 68, hvilket dækkes af den årlige udskiftning på ca. 60 bådpladser. Der er således ikke behov for en havneudvidelse på baggrund af pres fra ventelisten.

Rungsted Havns bestyrelse præsenterede d. 25/3 et oplæg til Hørsholm Kommunalbestyrelse ”Stagnation eller visioner”, som indeholder mange vidtløftige udsagn, sammenstillinger og konklusioner. Se vores kommentarer til dette dokument på linket: http://www.rungsted-baadelaug.dk/ . Specielt om ventelisten, se slutningen af dette link ”Vedrørende Havneudvidelse” for en mere detaljeret begrundelse for at argumentet ikke er saglig begrundet.

Rungsted Bådelaug har tidligere bedt Rungsted Havn om aktindsigt i og om de havne-udvidelsesprojekter, som havnen lader udarbejde ved Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S Byplankonsulenter / Urban Planning Consultants Arkitekter MAA.

Det har Rungsted Bådelaug tidligere fået afslag på med den begrundelse, at Bådelauget ikke kunne anses som part i sagen. Afgørelse er anket til Ankestyrelsen, som d. 22/5/2019 meddelte at give os medhold i, at Hørsholm Kommunes afvisning af ansøgningen om aktindsigt ikke er lovligt begrundet.

På denne baggrund og også fordi, at du tidligere har tilkendegivet ’at hvis Ankestyrelsens svar gik havnen imod – så ville du give Bådelauget aktindsigt og anerkende, at Bådelauget har partsstatus’.

På denne baggrund beder Rungsted Bådelaug igen om aktindsigt.


M v h.


Tom Vendelbo
Rungsted BådelaugIngen kommentarer:

Send en kommentar