Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

tirsdag den 14. marts 2017

Havneudvidelse

Bådelauget skal hermed orientere om, at der i havnebestyrelsen diskuteres en havneudvidelse i form af et nyt yderbassin lagt uden på den nuværende havn. Forslaget er, så vidt Bådelauget er orienteret, bragt på bane af KDYs repræsentant i bestyrelsen, Lars Vestergaard.

Formålet skal være at sikre roligere vand i yderbassinet.

Havnebestyrelsen har allerede fået udarbejdet et forslag, som er regnet på af DHI, og der er søgt om tilladelse hos Kystdirektoratet.

Forslaget ser således ud:
Forslag til havneudvidelse. Klik for større udgave
Sejlerne, som betaler driften af havnen, og som skal betale for udvidelsen, er ikke blevet spurgt, men vi kan da på sejlernes vegne bemærke følgende:
  1. Der bliver ikke meget plads til at krydse ud, hvis der skal være de på forslag B anførte bådpladser i det nuværende yderbassin. 
  2. Det bliver nok heller ikke nemmere at komme ind og ud af havnen i myldretiden - tirsdag klokken 1730.
Indtil videre er der nævnt anslåede anlægsomkostninger på mellem 6mio og 22mio for hhv. den skrabede model og den mere forkromede model.

Men der kunne måske være andre løsninger på et problem, der berører 3-4 både med fast plads i yderbassinet.

Bølgemodellen for Rungsted Havn ser således ud:
Bølgemodel for Rungsted Havn. Klik for større udgave.
Det er jo interessant, at de største bølger faktisk rammer fra sydøst. Endnu mere interessant bliver det, når man betragter havnen fra oven. Derved ses, at den nuværende indsejling slipper en lille bitte smule bølger ind fra nord-øst til nord.
Rungsted Havn. Klik for større udgave.
Disse bølger kan ifølge experter elimineres på andre måder. Man kunne forestille sig en banan lagt nord øst for indsejlingen. Man kunne muligvis også forlænge den nuværende ydermole med bare ganske få meter, så ville der måske være lukket af for de bølger, der sniger sig ind fra den nordøstlige kant. Begge disse løsninger vil, hvis de altså overhovedet er nødvendige, være billigere og have bedre besejlingsforhold end førstnævnte forslag.