Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

søndag den 30. juni 2024

Ang.: Havneudvidelse af Rungsted Havn

Som nok bekendt er budgettet for den skitserede havneudvidelse blevet revideret for et par måneder siden.

Den forventede pris er steget fra 180 mio. kr. til 325 mio. kr.

Det er en ændring af de økonomiske forudsætninger, som fuldstændig må ændre havnebestyrelsen og kommunens grundlag for at gennemfører projektet.

Kommunalbestyrelsen meddelte også i begyndelsen af Maj, at man vil gå i tænkeboks for at overveje en eventuel reduceret udvidelse eller måske blot en renovering og klimasikring af havnen.

Rasmus Poulsen, som er mellem af havens bestyrelse som sejler repræsentant og formand for Rungsted Sejlklub, har den 15.06 bekræftet til medlemmerne af Rungsted Sejlklub, at ovennævnte to muligheder overvejes. Rasmus Poulsens meddelelse er tidligere lagt på hjemmesiden.

Rasmus Poulsen meddeler samtidig, at Rungsted Havn er i stand til at bidrage med 60 mio. kr. til udvidelsen. Vi forstår slet ikke hvordan havnebestyrelsen kan meddele, at havnen kan bidrage med 60 mio. kr.

I det oprindelige projekt var de 60 mio. kr. baseret på ekstra indtægter fra 200 nye bådepladser og at pengene kunne lånes til en rente på 0,5 %. De forudsætninger er jo ikke mere til stede.

Havnebestyrelsen har klart meddelt, at der ikke vil ske nogen stigning i havnepladslejen som følge af projektet.

Havnen har en kontant beholdning på ca. 25 mio.kr. der skal altså lånes yderlig 35 mio. kr. for at kunne bidrage med 60. mio.kr til projektet. Dette lån vil formodentlig koste i størrelsesorden 2 mio. kr. i renter og afdrag om året, dvs. for at bidrage med de 60 mio. kr. tømmes havnens reserver og de årlige omkostninger øges med 2 mio. kr. Det må få alvorlige konsekvenser for det fremtidige vedligehold af havnen i de næste mange år.

I det store hele er det kun bådpladslejerne der betaler for driften af havnen og derfor svært at se hvordan havnen nu og her kan investere 60 mio. kr. og fastholde pladslejen på nuværende niveau.

Rungsted Bådelaug følger situationen og opdaterer nyheder og kommentarer til medlemmerne som udviklingen skrider frem.

Hvis nogen af Jer har noget relevant input vedrørende havneprojektet hører, vi gerne fra Jer.

Venlig hilsen

Rungsted Bådelaug

mandag den 17. juni 2024

Havneudvidelsen

 Rasmus Poulsen:

Havneprojekt ikke dødt

Der er mange af os, der har interesse i at vide, hvade der sker med havneudvidelsen......

Der er stadig to andre løsninger i spil – efter sommerferien ved vi, hvad der sker

Det er en and, at planerne om en udvidelse af Rungsted Havn er opgivet. I Frederiksborg Amts Avis, Ugebladet og på Facebook har der de sidste par uger været flere artikler, læserbreve og indlæg med faktuelle fejl.

Den ene løsning er ude. 

Dét, der med meget stor sandsynlighed ikke bliver til noget, er den store dyre løsning med bl.a. nye, større molearealer, nye indsejling, strande og en ny og større udgave af Nokken.
Der var oprindeligt kun sat 180 millioner kroner af plus fremskrivninger. Men totalrådgiveren har regnet på den første dyre løsning og er nået frem til at prisen snarere er 325 millioner kroner.

Derfor blev det dyrere. 

Siden planerne for udvidelsen blev udarbejdet, er priserne steget markant, bl.a. på grund af krigen i Ukraine.
Der er også kommet nye krav til klimasikring af havnen, som tegner sig for en stor del af stigningen.

To andre løsninger.


Men der er stadig to andre løsninger i spil:
1.Den 50 år gamle og nedslidte havn renoveres
eller
2. Den renoveres og udvides i et vist omgang - med mulighed for senere at koble flere elementer på, hvis der er penge, behov og lyst.

P.t. har de politiske partier fået nogle måneder til at se på, hvor mange penge, de vil bruge på havnen.
Det skal understreges, at projektet vil være lånefinansieret, så det er ikke penge, der skal tages op af kommunekassen på en gang.
Udvides der, så betaler Rungsted Havn 1/3 op til 60 millioner kroner og kommunen resten.


Kommentarer

Tom Vendelbo: De 60 millioner

Hej Rasmus.

Jeg formoder, at din information baseres på din stilling som bådejernes repræsentant i Rungsted Havns bestyrelse.

De hidtidige præmisser for havneudvidelsen er:

1 80% af de nye (200) pladser skal være udlejet før første spadestik.

2 Projektet skal give +10% på bundlinjen i havnens regnskab.

3 Pladslejen skal holdes på nuværende niveau.

4 Låne optagelsen baseres på 0,5 % rente.

6 Ved udvidelse med 200 pladser kan havnen bidrage til projektet med max 60 mill.

Hvis renten ikke er 0,5%, men højere vil havnens bidrag være lavere.

De 60 millioner opfattes af mange - fejlagtigt som penge, havnen har på bankbogen. Det har havnen ikke. Det forvirrer debatten.

Venlig hilsen

Tom Vendelbo Plads 245