Om os

Velkommen til Rungsted Bådelaug’s nye hjemmeside.

Rungsted Bådelaug har i 16 år kæmpet for bådejerne i Rungsted Havn, som bekendt betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter.

I havnens bestyrelse kæmper bådejernes 2 repræsentanter for at havnelejen ikke eksploderer yderligere.

Som bekendt har Hørsholm Kommune ”hjemtaget havnen”, gældende fra 1. juli 2015, men dermed er sagen ikke nødvendigvis slut. Vi holder skarpt øje med hvad fremtiden bringer! Vi opfordrer dig til at blive medlem af Rungsted Bådelaug.

tirsdag den 28. marts 2017

Referat af generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i RBL den 14. marts 2017 på Rungsted Skole.

1) Dirigent
TV bød velkommen og foreslog HH, som blev valgt ved akklamation. Dirigenten konstaterede GF varslet korrekt, og dermed lovlig.

2) Beretning
Bestyrelsens beretning ved TV blev godkendt ved akklamation.

3) Regnskaber
Regnskaberne blev forelagt af JA, og de blev uden spørgsmål godkendt ved akklamation.

4) Budget
Budgettet blev forelagt af JA, og det blev godkendt ved akklamation.

5) Kontingent
JA foreslog på bestyrelsens vegne kr250/år, og det blev godkendt ved akklamation.

6) Indkomne forslag
Ingen.

7) Valg af bestyrelse
TP og KE ønskede ikke genvalg. TM stiller op. Bestyrelsen blev valgt med akklamation, og den består herefter af følgende personer:

TV Tom Vendelbo
JA Jette Ankerstjerne
TM Troels Moe
NP Niels Prip
EH Esper Høy
NM Nicolai Møller-Andersen

8) Revisor og Suppleant
NP blev valgt som foreløbig revisor.

9) Eventuelt
NP Orienterede om havneudvidelsen.
NM Orienterede om websiden.
TV Sagde tak til KE for indsatsen.


Dirigenten sagde tak for i aften, og TV sagde tak for god ro og orden til de tilstedeværende.Navne:

EH Esper Høy
HH Hans Hornemann
JA Jette Ankerstjerne
KE Karsten Eckert
NM Nicolai Møller-Andersen
NP Niels Prip
TM Troels Moe
TP Torben Petersen
TV Tom Vendelbo

tirsdag den 14. marts 2017

Havneudvidelse

Bådelauget skal hermed orientere om, at der i havnebestyrelsen diskuteres en havneudvidelse i form af et nyt yderbassin lagt uden på den nuværende havn. Forslaget er, så vidt Bådelauget er orienteret, bragt på bane af KDYs repræsentant i bestyrelsen, Lars Vestergaard.

Formålet skal være at sikre roligere vand i yderbassinet.

Havnebestyrelsen har allerede fået udarbejdet et forslag, som er regnet på af DHI, og der er søgt om tilladelse hos Kystdirektoratet.

Forslaget ser således ud:
Forslag til havneudvidelse. Klik for større udgave
Sejlerne, som betaler driften af havnen, og som skal betale for udvidelsen, er ikke blevet spurgt, men vi kan da på sejlernes vegne bemærke følgende:
 1. Der bliver ikke meget plads til at krydse ud, hvis der skal være de på forslag B anførte bådpladser i det nuværende yderbassin. 
 2. Det bliver nok heller ikke nemmere at komme ind og ud af havnen i myldretiden - tirsdag klokken 1730.
Indtil videre er der nævnt anslåede anlægsomkostninger på mellem 6mio og 22mio for hhv. den skrabede model og den mere forkromede model.

Men der kunne måske være andre løsninger på et problem, der berører 3-4 både med fast plads i yderbassinet.

Bølgemodellen for Rungsted Havn ser således ud:
Bølgemodel for Rungsted Havn. Klik for større udgave.
Det er jo interessant, at de største bølger faktisk rammer fra sydøst. Endnu mere interessant bliver det, når man betragter havnen fra oven. Derved ses, at den nuværende indsejling slipper en lille bitte smule bølger ind fra nord-øst til nord.
Rungsted Havn. Klik for større udgave.
Disse bølger kan ifølge experter elimineres på andre måder. Man kunne forestille sig en banan lagt nord øst for indsejlingen. Man kunne muligvis også forlænge den nuværende ydermole med bare ganske få meter, så ville der måske være lukket af for de bølger, der sniger sig ind fra den nordøstlige kant. Begge disse løsninger vil, hvis de altså overhovedet er nødvendige, være billigere og have bedre besejlingsforhold end førstnævnte forslag.


onsdag den 22. februar 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug.

Hermed   indkaldes   til   ordinær   generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl.   19:30. Generalforsamlingen afholdes i auditoriet på Rungsted Skole, Østre Stationsvej  l A, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens  beretning  for  det  forløbne  år, herunder  en  gennemgang  af  den  aktuelle situation, RBL’s strategi og aktiviteter i 2017.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf
 4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. Eventuelt

OBS.: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7/3/2017.

Vel mødt!

Rungsted den 15. februar 2017

P. B. V.

Tom Vendelbo
formand

mandag den 21. november 2016

Husk Årsmødet på Rungsted Havn

Husk årsmødet for Rungsted Havn d. 24/11/2016, som i år afholdes i klubhuset på Nokken.

Vi håber at Rungsted Bådelaugs medlemmer møder talrigt op og gør deres synspunkter gældende.
Rungsted Bådelaug har aftalt med bartender Allan (KDY), at bådelaugets medlemmer er velkomne til at mødes i klublokale syd fra kl. 18.00 og nyde godt af barens favorable priser.

Øl kr. 10,-
Vand kr. 10,-
Vin kr. 20,-

Det officielle program ser således ud:

Program. Klik for større udgave.

tirsdag den 15. november 2016

Spørgsmål om Rungsted Havn


Borgmester Morten Slotved vil ikke svare på spørgsmål ved Rungsted Havns årsmøde.


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Tom Vendelbo [mailto:tv@sms-gruppen.dk]
Sendt: 11. november 2016 12:42
Til: Morten Slotved
Emne: Rungsted Havns årsmøde 24/11/2016

Kære Morten Slotved,

Planlægger du at deltage i havnens årsmøde, så mødedeltagerne får lejlighed til at stille spørgsmål af politisk karakter?

Venlig hilsen/Kind regards
SMS Gruppen Danmark +45 4586 4400 www.sms-gruppen.dk
Tom Vendelbo
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Morten Slotved [mailto:msl@horsholm.dk]
Sendt: 11. november 2016 18:15
Til: Tom Vendelbo
Cc: Hugo Pedersen; Jørgen Lindegaard
Emne: Re: Rungsted Havns årsmøde 24/11/2016

Kære Tom Vendelbo.

Nej, der er ikke mere politik i havnen.

Vi har valgt at give havnen selvstyre, og valgt en bestyrelse der sikrer det.

Så jeg har ikke tænkt mig at deltage i årsmødet.

Mvh

Morten Slotved

Sendt fra min iPhone

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Tom Vendelbo [mailto:tv@sms-gruppen.dk]
Sendt: 13. november 2016 16:50
Til: Morten Slotved
Cc: Hugo Pedersen; Jørgen Lindegaard
Emne: SV: Rungsted Havns årsmøde 24/11/2016


Kære Morten Slotved.

Som vores borgmester er du den rigtige person til at svare på politiske spørgsmål fra Hørsholm kommunes borgere.

Derfor opfordrer jeg dig til at deltage i Rungsted havns årsmøde d. 24/11/2016 på Nokken i Rungsted Havn for at svare på spørgsmål af politisk karakter.

F.eks.:

Under hensyntagen til Hørsholm Kommunes seneste mantra ”Velfærd fremfor mursten”, som bl. a. rammer Marineforeningen,
Hø. Jagtforening og børneinstitutionen Jægergården - hvilken sikkerhed har bådejerne i Rungsted Havn for, at Hørsholm Kommune ikke falder for fristelsen (når kommunen fattes penge) til at sælge Rungsted Havn til et mere kommercielt formål?

Hvad er de politiske argumenter imod at lægge Rungsted Havn i en erhvervsdrivende fond – for at minimere muligheden for et videresalg – med en bestyrelse
som afspejler fordelingen mellem de som betaler for havnens drift, bådejerne 60-70% og erhvervsdrivende 30-40% - og med en situation, som endeligt kunne mane ”Havnesagen i jorden”?

Disse spørgsmål har en klar politisk vinkling – og en relevans og mulighed for at lægge en mangeårig konflikt død.

Hvorfor mener du at disse spørgsmål ikke er politisk relevante i forbindelse med Rungsted Havn?

Jeg opfordrer dig til at deltage på Årsmødet i Rungsted Havn og stille op til de spørgsmål med politisk indhold, som mødedeltagerne måtte stille.

Venlig hilsen

Tom Vendelbo plads 276 Rungsted HavnFra: Morten Slotved [mailto:msl@horsholm.dk] Sendt: 13. november 2016 22:56Til: Tom VendelboCc: Jørgen Lindegaard; Hugo PedersenEmne: Re: SV: Rungsted Havns årsmøde 24/11/2016

Kære Tom Vendelbo

Rungsted Havn er ikke nævnt med et ord i Velfærd frem for mursten.

Som borgmester, og på vegne af C-gruppen, kan jeg oplyse at vi ingen planer har om at sælge, eller ændre ejerkonstruktionen af Rungsted havn.

Og min vurdering er, at der ikke lige nu er et flertal i kommunalbestyrelsen for at genoptage Rungsted havn sagen.

Men disse spørgsmål har hjemme til et vælgermøde, eller et møde som bådlauget holder med mig.

Det har intet med et årsmøde for Rungsted havn at gøre.

Så nej. Da vi har givet selvstyre til Rungsted havn, ønsker jeg ikke at blande mig i årsmødet, og deltager derfor heller ikke.

Men jeg vil gerne invitere bådlauget og andre interesserede til et møde på mit kontor, hvor jeg uddyber mine holdninger omkring Rungsted havn, hvis det måtte have interesse.?


Med venlig hilsen
Morten Slotved
Borgmester (C)

Sendt fra min iPad