Rungsted Bådelaug

Spørgeskema? Klik her!

Bådelauget er bådejernes "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

Hørsholm Kommune har på et tvivlsomt grundlag ”hjemtaget havnen” per 1. juli 2015. Vi holder skarpt øje med hvad fremtiden bringer, og vi opfordrer dig til at blive medlem af Rungsted Bådelaug.

søndag den 25. september 2022

Generalforsamling

Rungsted den, 25/9/2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug tirsdag den 25/10/2022 kl. 19:30.

Generalforsamlingen afholdes i Rungsted Sejlklub, Rungsted Havn 50, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Medlemmer af RBL som ønsker at modtage bestyrelsens beretning og årsregnskabet kan rekvirere dette materiale tv@kival.dk efter GF.

Forslag, som ønskes behandlet på GF skal sendes til tv@kival.dk senest 15/10/2022.

lørdag den 20. november 2021

Valg til Havnebestyrelsen

Rungsted Bådelaug støtter Rasmus Poulsen, plads 243, som stiller op som bådpladslejer – repræsentant i Rungsted havns bestyrelse. Valget startede i går, fredag.


Rungsted Havn, en havn for ALLE sejlere.

Rungsted Havn er på vej mod den største og mest spændende udfordring nogensinde. Havneudvidelsen får afgørende betydning for havnens brugere og vil, undskyld udtrykket, om nogle år være et fyrtårn i denne region og vil tiltrække tusindvis af gæster via asfalt og …..via havet.

Sejlere i Rungsted Havn skal være i fokus i denne udvikling, og med sine fremover næsten 1000 bådpladslejere er det kun rimeligt, at hver og en stemme fra disse skal være med til at fastholde  havnen som den mest attraktive og velfungerende maritime platform for lokale sejlere i området. 

Jeg har haft bådplads i Rungsted Havn siden 1982,…. windsurfer, joller og kølbåde, og har sejlet tursejlads og kapsejlads gennem alle årene.
De mange år på havnen har givet mig en god fornemmelse af, hvad der er vigtigt for de forskellige typer af sejlere på havnen:

Gode besejlingsforhold, parkeringspladser, restauranter for sejlere, kran og bedding, områder på havnen hvor sejlere kan mødes, fællesskab blandt sejlere, osv……..listen er lang, og jeg er sikker på, at mange af jer vil kunne hjælpe med at gøre den endnu længere.

Det skal fortsat være økonomisk overkommeligt for alle at have sin båd i Rungsted Havn.

Bådpladslejerene er de største bidragsydere til havnens drift, og havnelejen skal sammen med indtægter fra andre aktiviteter på havnen bidrage til den ovenstående udvikling.


Rasmus Poulsen:

Født 1960. Mange års erhvervserfaring med ledelse og salg indenfor teknisk arbejdsmiljø i håndværk og industri i ind-og udland, men i det har for 8-10 år siden ændret spor og arbejder nu som skolepædagog på en lokal kommuneskole.
Foretager praktisk og teoretisk duelighedsundervisning på Rungsted Havn
Yachtskipper af 1st grad. Har siden 2001 haft egen kølbåd liggende på Nordmolen.

fredag den 3. september 2021

Mere om havneudvidelsen

Havnebestyrelsen har udsendt en illustration som oplæg til en udvidet Rungsted Havn.

Rungsted Bådelaug vil på baggrund af denne, gerne oplyse vore medlemmer hvad vi synes er væsentligt i forbindelse med udvidelsen af havnen. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at give deres mening til kende.

Udgangspunktet for vore kommentarer er den illustration, som er at finde på havnens hjemmeside og som er vist på selve havnen.

Vi opfatter denne illustration som en meget overordnet og foreløbig ideskitse, som kun i meget begrænset omfang foreslår en mulig løsning på punkt 1- 20 som vist på illustrationen. Vi har forståelse for dette på nuværende tidspunkt, men det er klart at i takt med at tegningen af havnen bliver mere konkret, forventer vi at blive inddraget med kommentarer forslag mv.

Vi har tidligere oplyst om de første 3 overordnede punkter som RB mener er væsentlige i forbindelse med udbygningen af havnen. Hermed kommer så de næste 3 punkter (punkt 4,5,6). Vi modtager meget gerne forslag, ideer og kommentarer fra vore medlemmer. Så bare fyr løs til: bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk


4. Der skal sikres gode ud og indsejlingsforhold for alle fartøjer. Det gælder navnlig for sejlbåde uden motor.

5. Der skal sikres gode manøvreforhold i havnebassiner mellem broer, således at indsejling og udsejling kan foretages forsvarligt for sejl i alle vindretninger.

6. Der skal sikres gode forhold for optagning og søsætning af både, samt isætning og optagning af master. Traveliften er en flaskehals, så det skal sikres at både under 5 ton kan optages med havnens kran med og uden centerløft. Generelt ønsker vi at åbne op for øget konkurrence på optagning og flytning og søsætning af både således at ShipShape ikke de facto har monopol på dette.

fredag den 20. august 2021

En helt ny vinkel på havneudvidelsen

 Fra Morten Bro Eriksen plads #1116 har vi fået følgende indlæg og kommentar til havneudvidelsen. Det er interessant læsning og en helt ny vinkling.


 Se indlægget - klik her!

tirsdag den 9. marts 2021

Om havneudvidelsen

 Havnebestyrelsen har udsendt en illustration som oplæg til en udvidet Rungsted Havn.


Rungsted Bådelaug vil på baggrund af denne, gerne oplyse vore medlemmer hvad vi synes er væsentligt i forbindelse med udvidelsen af havnen. Alle medlemmer er naturligvis velkommen til at give deres mening til kende. 

Udgangspunktet for vore kommentarer er den illustration, som er at finde på havnens hjemmeside og som er vist på selve havnen. 

Vi opfatter denne illustration som en meget overordnet og foreløbig ideskitse, som kun i meget begrænset omfang foreslår en mulig løsning på punkt 1- 20 som vist på illustrationen. Vi har forståelse for dette på nuværende tidspunkt, men det er klart at i takt med at tegningen af havnen bliver mere konkret, forventer vi at blive inddraget med kommentarer forslag mv.

 Vi skal her oplyse om de første 3 overordnede punkter som RB mener er væsentlige i forbindelse med udbygningen af havnen. Vi har mange flere punkter og de kommer efterfølgende. Vi modtager meget gerne forslag, ideer og kommentarer fra vore medlemmer. Så bare fyr løs.

Planchen

    1. Generelt mener vi at den udvidede havn i første omgang skal tage hensyn til sejlernes / bådpladshavernes behov og ønsker. Vi ønsker ikke en yderligere ”tivolisering” af havnens arealer. Sejlerne har deres naturlige gang på havnen, og det er vores opfattelse at kommunens øvrige borgere kommer på havnen for at opleve og se på sejlerlivet. Sejlerlivet er omdrejningspunktet for alt på havnen og skal derfor bevares - og det der gør det attraktivt at komme på havnen. 

 

RS Klubhus set fra benzinøen

    2. Der skal sikres plads til etablering af et klubhus til Rungsted Sejlklub. Rungsted Sejlklub er i dag uden klubhus, men er samtidig en sejlklub, der stadig øger sit medlemstal og vil inden for få år være den største sejlklub i Rungsted. Det er derfor af stor betydning at Rungsted Sejlklub, som er en lokal forankret sejlklub, får passende klubfaciliteter. 

Plantegning


    3. Trods kølige og solfattige somre har der flere gange i den nuværende havn været kraftige algedannelser i havnevandet specielt langs den sydlige mole. Vi har set det flere gange, at algerne har bredt sig til hele havnen bortset fra yderhavnen. Det er derfor vigtigt, at havnen udover havneindsejlingen har andre åbninger til sundet for at sikre tilstrækkelig vandudskiftning.onsdag den 4. november 2020

Spørgsmål til Årsmødet

Rungsted Bådelaug har venligst fremsendt nogle spørgsmål til havnebestyrelsen, hvis besvarelse, vi vurderer har interesse for rigtig mange bådpladshavere og sejlere.

Spørgsmålene kan ses ved klik her

 

fredag den 30. oktober 2020

Nyhedsbrev om havneudvidelsen

Udvidelse af Rungsted Havn - Lad Rungsted Bådelaug være det fælles talerør
for bådejerne.

Kære bådejer i Rungsted Havn,

Vi kontakter dig og alle nuværende og tidligere medlemmer af Rungsted Bådelaug (RBL) for at høre din mening, og dine kommentarer til den plan om
udvidelse af Rungsted Havn, som havnebestyrelsen har orienterer bådejerne
om. Se følgende link:

https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2020/08/20200818-Praesentation-Rungsted-Havn-Temamoede-web.pdf

og som Ugebladet havde som forsidehistorie 2/9/2020.

I parentes skal det bemærkes, at det på nuværende tidspunkt ikke er klart om
projektet kan gennemføres alene af økonomiske og miljømæssige grunde.

Vi mener dog, at der som bådejer er særdeles god grund til at interessere
sig for projektet, for at sejlerne ikke skal blive løbet over ende.

I den kommende tid vil der være mulighed for havnens brugere at påvirke
processen med synspunkter, forslag mv., synspunkter som kan have afgørende
betydning for havnens udformning, faciliteter og fremtidige økonomiske
forhold.

Her tænker vi specielt på, at bådejernes interesser bliver fremmet og hørt,
idet bådejerne betaler langt den største del af havnens drift.

Vi betragter præsentationen som et oplæg fra havnebestyrelsen, som vel
forventer at høre tilbage fra bådejere og andre brugere af havnen.

RBL som løbende forsøger at følge med i hvad der sker i havnebestyrelsen,
vil gerne påtage sig at være samlende og koordinerende platform for
synspunkter, kommentarer og forslag fra sejlerne, som vi vil formidle til
havnebestyrelsen. Vi opfordrer dig /jer til at bakke op om denne aktivitet i
den kommende tid ved at melde dig ind i RBL.

Alle er velkommen til at give Deres synspunkter til kende, og RBL vil samle,
kommentere og formidle alle input fra RBL's medlemmer, til havnebestyrelsen
og til kommunalbestyrelsen.

Skriv til vores mailadresse; bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk, og giv din mening til kende der. Du kan også komme med kommentarer på RBL's hjemmeside. Nye oplysninger fra RBL vil ligeledes blive bragt på RBL hjemmeside og via vores Facebookside.

Til den nu foreliggende præsentation til udvidelse af Rungsted Havn melder
der sig allerede en mængde spørgsmål, som ikke er belyst på nuværende
tidspunkt, og som kan skabe alvorlig bekymring. I korthed kan vi nævne
følgende ting, men der er mange flere:

 • Hvem ønsker havneudvidelsen?
 • Hvorfor ønsker man havneudvidelsen? Argumentet har været at ventelisten er for lang. (RBL har tidligere påvist at ventelisten fint klares ved naturlig afgang. Se hjemmesiden)
 • Havneudvidelsen er budgetteret til at koste ca. DKK 120 mill. Da alt bliver dyrere en forventet, hvor stor en buffer regnes der med?
 • Hvordan skal havneudvidelsen finansieres?
 • Havnebestyrelsen har oplyst at havneudvidelsen ikke vil blive igangsat før 80% af de nye pladser er udlejet. Vil det sige at indskuddet for de nye pladser skal være indbetalt, eller at der er stillet en bankgaranti?
 • Hvor store bliver de nye (ca. 200) pladser?
 • Hvad bliver m2prisen for disse pladser?
 • Hvad bliver indskuddet i gennemsnit for de nye pladser? (I Vedbæk Havn blev indskuddet i gennemsnit for nye pladser ca. DKK 125.000)
 • Hvis en eksisterende bådejer opgiver sin plads i havnen, vil m2 prisen da være den samme for den nye bådejer? - eller vil den stige til m2 prisen for de nye pladser?
 • Hvilken m2 pris for de nye pladser ligger til grund for (del) finansieringen af havnen?
 • Der er ikke plads til bådene på de nye pladser på land i vinterhalvåret. Er det formålstjenligt? (Spørgeskemaundersøgelsen vedrørende ventelisten viste, at der var 64% (172) der svarede, at de ønskede deres båd på land om vinteren i Rungsted Havn. 37,17% (100) svarede, at de ikke ønskede en bådplads, hvis de ikke kunne få deres båd på land om vinteren)!
 • I fremtiden kan de eksisterende bådejere ikke garanters en plads på land om vinteren!
 • Er der manøvreplads for både der sejler for sejl i havnen?
 • Der er ikke plads til parkering for de 200 nye bådepladser!
 • Parkering på den eksisterende parkeringsplads bliver ikke udvidet men begrænset yderligere. Nye parkeringspladser etableres på nord og syd mole, men kun som delvis kompensation for det!
 • Rungsted Sejlklub har et stadig stigende medlemstal med aktiv sejlskole, men havnebestyrelsen har ikke medtaget et forslag til placering af klubhus. Hvorfor ikke?


Som det ses af ovenstående, er der nok at gå i gang med, og vi håber på at
sejlerne vil deltage i dette, alle er velkommen.

RBL har allerede udarbejdet kritiske kommentarer til flere af ovenstående
punker. Disse vil efterfølgende blive lagt på RBL's hjemmeside, RBL
Facebookside samt fremsendt til medlemmerne pr. e-mail.

Den årlige generalforsamling i RBL i april 2020 blev udskudt grundet Covid
19 og det ser ikke så meget bedre ud nu.

Bestyrelsen har derfor besluttet at fortsætte. For at give din mening til
kende så meld dig in i RBL.

Kontingentet er uforandret kr. 250,-, som kan indbetales på RBL's konto i
Danske Bank reg. Nr. 3170, konto nr. 3171224233 eller mobilepay 853226. Husk
at angive din e-mailadresse og bådpladsnummer.

RBL har taget dette initiativ på vegne af alle bådejere i Rungsted Havn og
vi håber at også andre interesserede vil slutte op om dette meget vigtige
initiativ vedrørende havnens fremtid.

Vi er i gang og håber at høre fra dig.

Med sejlerhilsen

Rungsted Bådelaug.


 • www.rungsted-baadelaug.dk
 • bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk
 • Facebook side: www.facebook.com/rungstedbaadelaug
 • Telefon til formanden Tom Vendelbo: 4586 4484

 

Rungsted Bådelaug (RBL) er en uafhængig interesseforening for bådejere i
Rungsted Havn. RBL er ikke en sejlklub! - men en slags "grundejerforening"
for bådejerne uanset om man er medlem af en sejlklub eller ej. RBL har
eksisteret siden år 2000.