Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

onsdag den 31. maj 2017

Rungsted Havns finansiering

Hvem har betalt for Rungsted Havn i 1974 – og hvem betaler for den daglige drift i dag ?

RBL har fornylig modtaget mail som tyder på, at der i offentligheden hersker tvivl om, hvem der betalte for bygningen af Rungsted Havn, som blev indviet i 1974.
Finansiering af Rungsted Havn

Ved indvielsen d. 24. August 1974 udtalte Hørsholms borgmester Sven Jørgensen:

”Rungsted Havn er en almennyttig institution, hvis økonomi ikke på nogen måde berører Hørsholm Kommunes”.

Af Rungsted Havns 2016 regnskab fremgår det, at ud af havnens nettoindtægt på 10.444.437 kr. bidrager bådejerne med mere end 7.149.732,- kr. (pladsleje, ventelister, stativer & vinterpladser) idet trailerbådpladser ikke er regnet med; og de erhvervsdrivende med 2.409.386 kr.

Gæstesejlere & lystfiskere giver indtægt; men ingen andre bidrager på indtægtssiden.

Det er derfor rimeligt at fremhæve, at det er bådejerne, som har finansieret havnen og i væsentlig grad bidrager til havnens daglige drift med 68½ %.
Hørsholm Kommune har ikke (gennem alle de 43 år) bidraget med tilskud.

På den baggrund er det et urimeligt, demokratisk problem, at bådejerne kun har 2 bestyrelsespladser ud af 9 i Rungsted Havns bestyrelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar