Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

tirsdag den 11. oktober 2022

Vedrørende generalforsamling

P. g. a.  Brandregulativet beder vi dig sende en e-mail tv@kival.dk og meddele om du ønsker at deltage / eller ikke.

Medlemmer af RBL som ønsker at modtage bestyrelsens beretning og årsregnskabet elektronisk kan rekvirere dette materiale tv@kival.dk efter GF.

Forslag, som ønskes behandlet på GF skal sendes til tv@kival.dk  senest 15/10/2022.

Dagsorden iflg. Vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf
4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Tom Vendelbo
Formand

Ingen kommentarer:

Send en kommentar