Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

onsdag den 6. marts 2024


 

2024

Rungsted Bådelaugs opgave er alene at varetage bådpladslejernes interesser. Der er mange interessenter på havnen, som havnens bestyrelse og ledelse må tage hensyn til.

Som det fremgår af Bådelaugets præsentationsbrochure, http://www.rungsted-baadelaug.dk/p/om-os.html ønsker vi at påtage os én række opgaver.

I den nærmeste fremtid vil vi have fokus på havneudvidelsen.

Som det fremgår af en præsentation til Havnens Årsmøde (Nov. 2023), er havneudvidelsesprojektet ved at blive revurderet, herunder de forventede samlede omkostninger.

https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2023/12/aarsmoede-2023-FINAL-til-web.pdf

Så snart vi får kendskab til det reviderede projekt og budget, vil vi i lauget gennemgå dette og påpege eventuelle forhold i projektet, som vi mener ikke er særlig hensigtsmæssige i forhold til bådpladslejernes interesser, og efterfølgende arbejde for, at få vores synspunkter indarbejdet i projektet.

Foreløbig er der disse væsentlige forhold, som lauget ønsker at fokusere på:

  1. Projektets indflydelse på pladslejen.

Havnens bestyrelse har forsikret os om, at havnelejen ikke vil blive belastet af projektet. Det er lovet os, at havnelejen kun forøges med pristallet. Havnen regner med at kunne finansierer max 60 mio. kr. ved dels at anvende havnenes opsparede kapital på ca. 25 mio. kr. og dels fra indtægterne fra de nye havnepladser. Den resterende investering finansieres af Hørsholm kommune. Hvis det under ombygningen af havnen viser sig, at budgettet ikke holder, kan vi godt være nervøs for, hvor regningen havner. Havnens bestyrelse vil udarbejde en plan for eventuelt at begrænse projektet omfang undervejs, hvis budgettet viser sig ikke at kunne holde. Dette vil vi følge nøje.

  1. Ombygningen af havnen forventes at tage to år, dvs. der vil være to sæsoner, hvor havnen måske er en stor byggeplads. Vi vil arbejde for, at de mest generende aktiviteter i videst muligt omfang udføres uden for sæsonen og i det hele taget med mindst mulig gene for bådpladslejerne.

  2. Der er sikkert andre dele af projektet, hvor vi ønsker bådpladslejernes behov tilgodeset bedre, men det tager vi op, så snart vi ved mere om det endelige projekt.

Til årsmødet i november sendte vi en række spørgsmål. Spørgsmålene, havnechefens svar og vores efterfølgende kommentarer er også vedlagt.

Jo flere, der er medlem af lauget, jo mere vægt er der bag ved bådpladslejernes synspunkter; og derfor har vi behov for endnu flere medlemmer end bådlauget har i dag. Det ville være fint, hvis vi alle taler lidt med naboen på landpladsen og senere på bådpladsen om lauget og måske dermed får vakt lidt mere interesse for at blive medlem jo bedre.

Vi hører gerne dine synspunkter / kommentarer på bestyrelsen@rungsted-baadelaug.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar