Rungsted Bådelaug

Spørgeskema? Klik her!

Bådelauget er bådejernes "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

Hørsholm Kommune har på et tvivlsomt grundlag ”hjemtaget havnen” per 1. juli 2015. Vi holder skarpt øje med hvad fremtiden bringer, og vi opfordrer dig til at blive medlem af Rungsted Bådelaug.

Bestyrelse

Rungsted Bådelaugs bestyrelse:
  • Formand: Tom Vendelbo, tv@sms-gruppen.dk
  • Næstformand: Esper Høy Jørgensen, esper.hoy@gmail.com
  • Bestyrelsesmedlem: Niels Prip, pripn@post.tele.dk

Tilknyttede eksperter:
  • Bogholder: Jette Ankerstjerne


Billeder:

Formand: Tom Vendelbo


Næstformand: Esper Høy


Niels Prip


Bogholder: Jette Ankerstjerne