Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

Bestyrelse

Rungsted Bådelaugs bestyrelse:
  • Formand: Tom Vendelbo, tv@kival.dk
  • Næstformand: Esper Høy Jørgensen, esper.hoy@gmail.com
  • Bestyrelsesmedlem: Niels Prip, pripn@post.tele.dk
  • Bestyrelsesmedlem: Clause Kruse, c.kruse@mail.dk


Billeder:

Formand: Tom Vendelbo


Næstformand: Esper Høy


Niels PripClaus Kruse