Rungsted Bådelaug

Spørgeskema? Klik her!

Bådelauget er bådejernes "grundejerforening". Som den eneste organisation i Hørsholm tager vi bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

Hørsholm Kommune har ”hjemtaget havnen” per 1. juli 2015. Vi holder skarpt øje med hvad fremtiden bringer, og vi opfordrer dig til at blive medlem af Rungsted Bådelaug.

Bestyrelse


Rungsted Bådelaugs bestyrelse:
  • Formand: Tom Vendelbo, tv@sms-gruppen.dk
  • Næstformand: Esper Høy Jørgensen, esper.hoy@gmail.com
  • Kasserer: Jette Ankerstjerne, jette@ankerstjerne.dk
  • Bestyrelsesmedlem:
  • Bestyrelsesmedlem: Niels Prip, pripn@post.tele.dk
Suppleant & Revisor:
  • Revisor: 
Tilknyttede eksperter:
  • Juridisk konsulent: Ole Hasselbalch, ole.hasselbalch@mail.dk


Billeder:

Formand: Tom Vendelbo


Næstformand: Esper Høy
Kasserer: Jette Ankerstjerne


Niels Prip

Ole Hasselbalch