Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

onsdag den 22. februar 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug.

Hermed   indkaldes   til   ordinær   generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl.   19:30. Generalforsamlingen afholdes i auditoriet på Rungsted Skole, Østre Stationsvej  l A, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens  beretning  for  det  forløbne  år, herunder  en  gennemgang  af  den  aktuelle situation, RBL’s strategi og aktiviteter i 2017.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf
  4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor og suppleant
  9. Eventuelt

OBS.: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7/3/2017.

Vel mødt!

Rungsted den 15. februar 2017

P. B. V.

Tom Vendelbo
formand

Ingen kommentarer:

Send en kommentar