Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

torsdag den 14. marts 2019

Notat vedr. økonomi i havneudvidelse

På et møde mellem Rungsted Havns bestyrelses 2 pladshaver repræsentanter, Jørgen Thorsell (bestyrelsesformand) og Henrik Jørgensen og Rungsted Bådelaugs bestyrelse d.22.01.2019 tilkendegav  Jørgen Thorsell ”, at havnen ikke havde økonomi til at foretage en nødvendig renovering af havnen til et skønnet beløb af DKK 25 mill.”.

Da Rungsted Bådelaug udtrykte tvivl om rigtigheden af dette udsagn, bad Jørgen Thorsell om at få tilsendt et notat fra RBL om sagen. Notatet ses under billedet.

Vi synes, sagen er vigtig. Havnen drives efter hvile i sig selv princippet, så umiddelbart må det forventes, at sejlerne skal betale gildet;

Ingen kvaler, sejlerne betaler...

Notat til Rungsted Havns bestyrelse efter møde med Jørgen Thorsell og Henrik Jørgensen 22.01.2019 ang.  Renovering / udvidelse af Rungsted Havn.


Rungsted Kyst, februar 2019
Rev.3

Rungsted Bådelaug

Rungsted Havn – Renovering / udvidelsePå det årlige havnemøde for Rungsted Havn i november 2018 blev det oplyst, at havnebestyrelsen arbejder med planer for den fremtidige udvikling af havnen. På den ene side synes det klart, at havnen trænger til at blive renoveret. Det kan vi vist alle blive enige om. På den anden side arbejder havnebestyrelsen med store planer om at udvide havnen. På havnemødet blev der således fremlagt et havne-renoveringsprojekt, samt et forslag til en havneudvidelse,  omfattende ca. 200 nye bådpladser og mange andre ting. Det blev dog gjort klart, at dette projekt til havneudvidelse var et regneeksempel og ikke et aktuelt projekt mere.Ved et senere møde som Rungsted Bådelaug havde med formanden for havnebestyrelsen den 22. januar 2019, blev det oplyst, at havnebestyrelsen arbejder videre med flere udvidelsesprojekter for havnen version 1-4.

Renoveringsprojektet alene synes ikke at have formandens interesse.

Havnebestyrelsen har oplyst følgende budgetpriser:
  • Renoveringsprojektet vil koste ca. kr. 25 mil.
  • Et havneudvidelsesprojekt vil koste ca. kr. 110 mil.

Havnebestyrelsen har oplyst at et lån til renovering af havnen på kr. 25 mil. ikke kan klares økonomisk over havnens drift, og man vil derfor se bort fra dette. Man vil derfor hellere koncentrere sig om en havneudvidelse til de nævnte kr. 110 mil inkl. renovering af havnens anlæg. Hvordan det skal finansieres ligger dog hen i det uvisse. Rungsted Bådelaug har stillet spørgsmålet til formanden for Rungsted Havns bestyrelse, men formanden ønsker ikke at forholde sig til spørgsmålet.

Rungsted Bådelaug mener i øvrigt slet ikke, at det er rigtigt, at Rungsted Havn, som formanden oplyser det, ikke kan amortisere et lån på de nævnte kr. 25 mil. over driften.

Rungsted Bådelaug har lavet en overslagsberegning i det tilfælde at der optages et annuitetslån lån på kr. 25 mil.:
  • Lånebeløb: kr. 25.000000,00
  • Løbetid: 25 år. (maksimal løbetid)
  • Rente pa.: 2,5% (i dag kan man optage et lån på 1,5 % pa.)
  • Antal terminer pr.år: 4

Under disse forudsætninger er den årlige ydelse på lånet: kr. 1.347.864,00
Eventuelle låneomkostninger er ikke medregnet her, da det ikke vil forrykke billedet nævneværdigt.

I følge regnskabet fra Rungsted Havn, er der i følge budgettet for 2019 et overskud på driften på ca. kr. 0,875 mil.
I budgettet er der afsat ca. 1,4 mil. til renoveringsarbejder – altså et beløb stort set svarende til den årlige ydelse på lånet - så hvad er problemet?
For at anskue det på en lidt anden måde;
Beløbet på de kr. 1,4 mil. til renovering falder væk når der optages et lån på andre kr. 25 mil. til renovering. Yderligere er der afsat 1,75 mil. til større nyanskaffelser / renoveringer som jo også delvist falder væk. Så dette beløb kan vel reduceres til det halve  dvs. kr. 640.000,-
Det betyder at overskuddet bliver ca. 3 mil. på driften.
Dermed er der god plads til at forrente og afdrage lånet på kr. 25mil.

Endelig skal havnen jo ikke forrente og afdrage hele lånet med det samme. Pengeforbruget til renoveringen af havnen vil ske løbende over en periode på ca. 5 år.  Det medfører, at den økonomiske belastning pr. år bliver en hel del mindre for havnen både før og efter den 5 årige periode end de anførte kr. 1.347.864,00.
I dette regnestykke er der regnet med de samme afskrivninger som nu. Afskrivningerne vil naturligvis stige i takt med renoveringsarbejderne, men det forrykker ikke billedet.

Vi mener i Rungsted Bådelaug, at det giver god mening at igangsætte en nødvendig renovering af Rungsted Havn. Det virker realistisk med den økonomi som havnen har i følge budgettet for 2019.

Rungsted Bådelaug mener at en storstilet udvidelse af Rungsted Havn er økonomisk uoverskuelig og uansvarlig. Hverken havnebestyrelsen eller formanden for havnen har blot antydet, hvordan det økonomisk skulle kunne lade sig gøre. Det er meget tvivlsomt/udelukket at Hørsholm Kommune vil bidrage til denne finansiering.
Det er heller ikke klargjort hvem der ønsker denne havneudvidelse bortset fra havnebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen afholder den 25. marts et strategimøde, hvor projektet for en storstilet havneudvidelse (version 4) formodentlig  skal fremlægges og drøftes. Havnebestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke underrettet bådpladshavere om, hvad projektet indebærer ej heller ønsket deres mening om projektet.

Skrækcenariet er, at Hørsholm Kommune tillader, en ekstern investor/ enhed / organisation med ”store interesser indenfor sejlsport”, at komme ind med hel eller delvis finansiering. Det må stå lysende klart for enhver, at en sådan investor naturligvis skal have noget igen for sin investering, finansielt og indflydelsesmæssigt til skade for bådpladshaverne.
Derudover er det Rungsted Bådelaug’s synspunkt, at Rungsted Havn har en størrelse som lige akkurat skaber basis for et intimt sejlermiljø. En storstilet udvidelse af havnen er ikke ønsket af bådpladshaverne og vil, hvis den gennemføres yderligere skærpe mistilliden mellem majoriteten af bådpladshavere og Rungsted Havns bestyrelse.

Havnebestyrelsen synes at være fastlåst i sin position, men lad os nu alle forlange af havnebestyrelsen, at den indgår i en åben og konstruktiv dialog om havnens fremtid til alles bedste.

Rungsted i Februar 2019        Niels Prip

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Det var dog utroligt. Hvad laver de to pladshaverrepræsentanter? Det ser da ikke ud til, at de repræsenterer pladshaverne og deres interesser... mvh. Niels Jensen

Send en kommentar