Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

tirsdag den 12. marts 2019

Årlig orientering

Årlig orientering fra Rungsted Bådelaug.

Det forlyder, at Rungsted Havn indledte et samarbejde med arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard allerede i 2016 med det formål, at få projekteret et nyt havneindløb, som kunne skabe roligere bølgeforhold i forbassinet under N-lige vindforhold samt tvangsnedsætte anløbende fartøjers hastighed i havneindløbet og i forbassinet.
Det forkastede forslag. (Klik for større)
Dette førte til et forslag (vist herover), som blev præsenteret på havnens årlige orenteringsmøde Nov. 2017.

Forslaget blev massivt nedstemt ex auditorio.

Dette sammen med en vedtagelse i kommunalbestyrelsen om ændring af havnens vedtægter, § 4.1, at havnebestyrelsen ”skal forelægge projekter over kr. 3 mill. for havnens brugere”, fik havnens kommunalt udpegede bestyrelsesformand, Jørgen Lindegaard, til at gå af med øjeblikkelig virkning.

Havnens næstformand, Niels Ryhding, dekreterede på et hastigt indkaldt bestyrelsesmøde dagen efter  ”status quo”, indtil valg af bådpladslejer repræsentanter var afholdt i December 2017, og en ny bestyrelse var konstitueret i 2018.

Der var optimisme i luften, da Rungsted Havns nye bestyrelse trådte sammen, første gang d. 22/1/2018 efter nyvalg af repræsentanter til havnebestyrelsen. Den nye bestyrelse valgte Jørgen Thorsell til formand.

Mantraet fra den nye formand var: Vi ønsker åbenhed, information og medbestemmelse.

Fælles vision og åben information skulle være den nye kurs efter års trakasserier med Jørgen Lindegaard og den daværende bestyrelse.

Det viste sig dog forholdsvis hurtigt, at de positive udtalelser fra formanden ikke holdt. At han ville holde interne drøftelser og meningsforskelle mellem bestyrelsesmedlemmerne ude fra det offentlige rum, idet man valgte at pålægge medlemmerne tavshedspligt og kun udsende beslutnings referater (som den tidligere bestyrelse gjorde) og  ikke-forhandlings referater, som havnens vedtægter tilsiger. Dette til trods for at der i havnens vedtægter tydeligt står anført, at der skal udarbejdes en forhandlingsprotokol med referater af havnebestyrelsens møder.

Vi anser i Rungsted Bådelaug en forhandlingsprotokol for at være meget vigtig, for at alle udenfor bestyrelsen kan følge med i havnebestyrelsens arbejde og for at kunne se hvilke forskellige holdninger der måtte være i bestyrelsen til de forskellige emner, der bliver behandlet og besluttet. Envidere at alle på basis af forhandlingsreferaterne kan komme med kommentarer, spørgsmål og forslag til havnebestyrelsen.

I løbet af foråret / sommeren 2018 kom det frem, at den gamle sag om ”ændring af havneindløb” fra 2017 (vist øverst), som blev nedstemt på havnens orienteringsmøde november 2017 med Jørgen Lindegårds afgang til følge, stadigvæk rumsterede.

Et omfattende byggeprojekt i KDYregi til facilitering af et nyt jolle - elitecenter for Nacra 17 foil både understøttede den formodning, at en gennemgribende udbygning af Rungsted Havn var på tegnebrættet (Vist herunder).
Oplæg fra arkitekt. (Klik for større)
Havnechefen, Anders U. Söderberg havde i 2017 deltaget i FLIDs årsmøde (Foreningen af lystbådehavne i Danmark), hvor arkitekt Dan B. Hasløv fra  Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S,  Byplankonsulenter / Urban Planning Consultants Arkitekter MAA havde præsenteret sit firmas visioner i forbindelse med havneudbygninger, ”Fra monokultur til multikultur” (Se herunder).
Fra monokultur til multikultur. (Klik for større)
Her er et link til hele præsentationen i PDF format: Havnekultur.

Efterfølgende bevilligede havnebestyrelsen midler til at indhente et projektforslag fra arkitektfirmaet for Rungsted Havn. Projektet var ikke kendt udenfor en lukket kreds, og bådejerne blev ikke spurgt.

På den baggrund bad RBL Rungsted Havn om aktindsigt i havneudvidelsesprojektet, som nu var blevet nævnt på en kommunalpolitikers facebookside med en entusiastisk beskrivelse af, at havnen nu skulle udvides med yderligere 200 - 250 bådpladser i en ny konstruktion mod øst.

Samtidig henledte RBL Hørsholm Kommunes opmærksomhed på den lukkede informations -  og referat -kultur, som Rungsted Havns bestyrelse udviste, og bad kommunen indskærpe nødvendigheden af, at havnen inddrager sine brugere i planlægningen på et relevant tidligt tidspunkt.

Både Rungsted Havn og Hørsholm Kommune nølede med svar, hvorfor RBL overgav sine krav til advokat.

D. 22/11/2018 om formiddagen indløb svar fra Havnebestyrelsen som beviligede RBL begrænset aktindsigt med henvisning til, at RBL ikke ansås at være interessent i sagen. Samtidig med dette svar modtog RBL en projektbeskrivelse og tegning af et udvidelsesprojekt for Rungsted Havn.

Samme dags aften på havnens informationsmøde på Rungstedgård meddelte Jørgen Thorsell, at projektforslaget var ”fejet af bordet”. Idet det var uigennemtænkt og at havneindløbet vendte mod øst.

RBL ankede havnens svar om aktindsigt og rykkede kommunen for svar om (forhandlings-) referat pligten.

For at imødegå at Rungsted Havn måtte videresende RBLs anke til rekursmyndigheden, bad Rungsted Havn ved Jørgen Thorsell og Henrik Jørgensen om et møde med RBLs bestyrelse.

Mødet blev afholdt d.22/1/2019 uden noget resultat bortset fra, at JT fortalte, at havneudvidelsesprojektet nu var udviklet videre til version  2, 3 & 4.

Endvidere meddelte JT, at hans og Rungsted Havns bestyrelses opfattelse var at havnens nuværende økonomi ikke kunne bære et projekt til vedligehold & renovering af havnen - med et budget på kr. 25 mill.; men at han derimod søgte finansiering til udbygning af havnen til ca. 110 mill. +

Han medgav ikke at have et svar på det økonomiske problem, at hvis de 800 nuværende bådpladser ikke kan bære omkostninger på 25 mill. til renovering, hvordan kan 1050 pladser (800 + 250) så bære en omkostning på 110 mill.?

Årsagen til at RBL på bådpladshavernes vegne presser på for at få mere åbenhed i havnebestyrelsens arbejde er, at vi ikke ønsker at ende op i en situation hvor vi bliver præsenteret for et færdigt udarbejdet projekt fra en havnebestyrelse, der ikke har ønsket at høre, hvad sejlerne ønsker. Vi har været ude for det før, og det var ikke tilfredsstillende for nogen af parterne.

Vi opfordrer havnebestyrelsen til at indlede en dialog med bådpladshaverne for at opnå et velargumenteret og sagligt grundlag. 

På denne baggrund vil RBL fortsat arbejde for øget indsigt i havnebestyrelsens arbejde og øget medbestemmelse for bådejerne , som har betalt og sikkert også i fremtiden vil komme til at betale mellem 70 – 80% af havnens udgifter.

Vi synes, at ”de som betaler for orkestret skal være med til at bestemme musikken”.

Bestyrelsen i Rungsted Bådelaug hører meget gerne fra medlemmerne med kommentarer, forslag og synspunkter til bådelaugets arbejde.

Hvis du ikke allerede er medlem eller har været medlem af Rungsted Bådelaug og gerne vil følge slagets gang med hvad der foregår i forbindelse med Rungsted Havn og bidrage til den gode udvikling for Rungsted Havn, så meld dig ind i Bådelauget nu.

Vi holder et vågent øje med hvad der foregår på Rungsted Havn og ikke mindst Rungsted Havns bestyrelse.

Rungsted i Marts 2019       

RBL Bestyrelsen


PS.:    Hvad er så status ??
Det er, at vi ikke ved, om Rungsted Havn forbliver som den er, eller om den forvandles til arkitektens totalvision (vist herunder) eller noget der imellem.
Arkitektens totalvision. (Klik for større)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar