Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

fredag den 15. marts 2019

Målsætning for Rungsted Havn

Målsætning for Rungsted Havn, fra 2019 og frem.

Rungsted Havn skal videreføres som en attraktiv havn med den nuværende størrelse.
Stenen
Havnen skal primært være i god vedligeholdelsesmæssig stand. Ud fra det nødvendige og tilstrækkelige skal der opsættes en vedligeholdelsesplan med tilhørende budget og finansiering.

En evt. sikring mod kraftige bølger fra nord, kan evt. gennemføres ved en forlængelse af sydmolen, alternativt ved en bølgebryder (banan).

Der skal etableres et tilfredsstillende klubhus for Rungsted Sejlklub. Hvis det er muligt, bør der i denne forbindelse etableres gode faciliteter for gæstesejlere. (Opholdsrum, vaskemaskine, tørretumbler, grillplads, etc.).

Bådplads-størrelser bør tilgodese behovet. Behovet bør undersøges efter reelle ventelister. Ændring af bådpladsstørrelse bør indskrives i vedligeholdelsesplanen.

Ind og udsejling for sejl må ikke forringes. Hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, kan motorbåde og sejlbåde adskilles pladsmæssigt.

Parkeringspladsproblemet skal adresseres. Såfremt parkeringsafgifter indføres for at afhjælpe parkeringsproblemet, skal der tildeles bådpladslejerne og de forretningsdrivende en fri parkeringsplads.

Vinterbådpladser skal fastholdes på havnen.

Kontrakten med ”Værftet” skal evt. genforhandles. Der skal sikres konkurrence på optagning og isætning.

Ved en evt. udvidelse af havnen, for evt. at tilgodese lange ventelister, skal denne udvidelse økonomisk hvile i sig selv. Infrastrukturen skal følge med – p-pladser, kørevej, toiletter etc.

Havnebestyrelsen bør sikre en dialog med brugerne, så man er i samklang med disse. Havnebestyrelsen bør endvidere sikre, at de der betaler for havnens drift, får indflydelse i forhold til det de bidrager økonomisk med. Dette er desværre endnu ikke sikret gennem repræsentation i havnebestyrelsen! De der intet betaler burde ikke have stemmeret! (De der betaler for musikken, må bestemme hvad der skal spilles!).

Hørsholm i Februar 2019        Esper Høy Jørgensen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar