Rungsted Bådelaug

Bådelauget er bådpladslejerne "grundejerforening", som tager bådejernes parti, og vi arbeder utrætteligt for bådejernes rettigheder og muligheder i Rungsted Havn. Bådejerne betaler langt den største del af havnens drift og vedligeholdsudgifter. Bådejerne er selve årsagen til, at Havnen eksisterer. Derfor skal de også have indflydelse.

tirsdag den 5. marts 2019

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rungsted Bådelaug tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00.

Generalforsamlingen afholdes i auditoriet på Rungsted Skole, Østre Stationsvej l A, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder en gennemgang af den aktuelle situation. RBLs planlagte fokus i 2019.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde en  uge  før generalforsamlingen: tv@sms-gruppen.dk.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor og bestyrelsessuppleant.
  8. Eventuelt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar